Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Tornabous

DIMECRES 09 GENER 2019

D’acord amb allò disposat en l’article l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les Bases de Règim Local, s’anuncia l’aprovació per Decret d’Alcaldia de l’expedient promogut per Telefónica España, SAU. Per al Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica al municipi de Tornabous L’expedient es podrà examinar a la Secretaria d’aquest Ajuntament.

Document Actions