Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Associacions, Clubs i Entitats del Municipi

En la relació següent podeu trobar la informació necessària per a contactar amb les diferents associacions, clubs i entitats que actualmente podeu trobar al municipi de Tornabous i als seus agregats; el Tarròs i la Guàrdia d'Urgell.

Associació de dones del municipi que fomenta la integració de la dona en tots els àmbits: culturals, de lleure, laborals, mitjançant activitats de lleure, cursets i tallers. Adreça: Carrer Espígol, 29, 25331 Tornabous. Telèfon de contacte: 670 381 256 - Presidenta: Loredana Marcela Sopon E-mail: dones.tornabous@gmail.com

Associació del municipi que promou la integració i participació de les persones jubilades i pensionistes mitjançant activitats culturals i de lleure. Adreça: Plaça de la Vila, 1 25331 Tornabous. Telèfon de contacte: 973 570 387- Presidenta: Teresa Solé.

Associació del municipi que fomenta la musica punk -rock mitjançant l’organització de concerts i actes culturals diversos. Adreça: Carrer Espígol, 41, 25331 Tornabous. Telèfon de contacte: 652 032 291. President: David Rosset Llanes

Associació de pares i mares de l'escola Espígol de Tornabous. Adreça: Plaça de la Vila, 1 (bústia planta Baixa Ajuntament). Presidenta: Lenke Noemi Kopal. Mòbil contacte: 663 548 851. E-mail: ampaespigol@hotmail.com

Societat dedicada a la caça menor. Adreça: Avinguda Urgell, 16, 25331 La Guardia d'Urgell. President: Lluís Asensió. Tresorer: Josep Maria Bertran. Secretari: Marc Antoni Salvadó. Mòbil de contacte: 609 409 764

Club que fomenta aquest esport com a eina d’educació, cooperació i cohesió. Adreça: Avinguda Urgell, 11 , 25331 La Guàrdia d’Urgell. Telèfon de contacte: 679 447 817 – Miguel Àngels Olivares (President).

Associació que organitza i col·labora en activitats i manifestacions socials i culturals que promoguin el manteniment del patrimoni del municipi. Adreça: La Pau, 8, 25331 El Tarròs. Telèfon de contacte: 609 365 186 - President: Ramon Graño Torrent.

Associació de veïns i veïnes de la població de la Guàrdia d’Urgell que fomenta les donar suport a les reivindicacions veïnals que es creguin convenients de cara a la millora del poble. Col·laborar amb les diferents administracions, fer el seguiment o formar part de comissions en les accions que promoguin les millores per la qualitat de vida dels ciutadans del poble. Defensar els interessos generals dels veïns i veïnes en qualitat d’usuaris i destinatàries finals de l’activitat cultural, esportiva, educativa i sanitària. Fomentar la participació ciutadana del associats i del conjunt de veïns i veïnes. Organitzar activitats socioculturals, cursos, conferències, tallers, festes Majors i festes populars ( Sant Jordi, la castanyada...). Adreça: Avinguda Urgell, s/n, 25331 La Guàrdia d’Urgell. Presidenta: Josepa Novell Regué. Telèfon de contacte tresorera: Inés Oromí Cuñat – 647 260 273. E-mail:associacioveinslaguardia@gmail.com

L’Associació Ziga Zaga vol expandir una visió alegre i apreciativa de la singularitat de la vida.2.Posar en joc una mirada crítica a favor de les diferents maneres no normatives decoexistir.3. Activar l'ús d'un llenguatge sense marca de gènere. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació du a terme les activitats següents: A) Edició de contes il·lustrats, llibres, fanzins o similars que segueixin els fins de I'associació, buscant persones autores que puguin aportar obres originals afins amb la línia de I'associació. B) Actes públics de promoció i difusió dels fins de I'associació, ja sigui en forma de xerrades, espectacles, taules rodones, projeccions de materials audiovisuals, actes lúdics, i/o similars. C) Recaptar-les donacions i aportacions que voluntàriament lliurin les persones particulars i les entitats públiques i/o privades, i destinar-les a les necessitats derivades dels fins associatius. Adreça: Avinguda Dels Catalans, 15, 25331 La Guàrdia d’Urgell. President: Alec Tosquella Álvarez

Associació de veïns i veïnes de la població de Tornabous. Els fins de I'associació són promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar directament I ‘associació per sí o a través de terceres persones, en aquest darrer cas, sota la vigilància, els estudis, debats, conferències, actes, espectacles, exposicions, i l’elaboració, edició i publicació de fulletons, material audiovisual i multimèdia i, en general, aquelles iniciatives que es considerin d’interès i conforme a la seva actuació per a fa millora i desenvolupament de la comunitat ciutadana. Fomentar la participació activa del veïnat per afavorir la cohesió comunitària. Promoure la realització d'activitats, col·laborant amb aquesta finalitat amb altres organitzacions existents al poble. Adreça: Carrer Llibertat, 12, 2n 25331 Tornabous. President: Jordi Balasch Planes

Associació del municipi que té com a finalitat fomentar el valor de l’ecologia, la sostenibilitat i gaudir de l’entorn. Fer extensiva als espais d’interès naturals existents al municipi de Tornabous. La millora, atenció, promoció i divulgació del Parc del Reguer de Tornabous entre la ciutadania i especialment en l’àmbit escolar. Fomentar l’ús esportiu, cultural i comunitari d’aquest espai verd. .Adreça: Carrer Major, 15 25331 Tornabous. Mòbil de contacte: 628 948 382 President: Ferran Farré Llanes.