Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Reciclatge al Municipi de Tornabous

L'Ajuntament de Tornabous ha impulsat diverses campanyes de sensibilització dirigides a la població, comerciants i empreses del municipi, a través de la qual pretenem aconseguir un municipi més habitable, net i solidari, tot fomentant la cultura del reciclatge. En la relació següent podeu trobar la informació necessària per reciclar tot tipus de materials al municipi de Tornabous i als seus agregats; el Tarròs i la Guàrdia d'Urgell.

L’oli vegetal és un producte contaminant, de molt difícil tractament i que no s’elimina en abocar-lo a la pica. Ens podeu portar els recipients d'oli vegetal usat al contenidor ubicat a la planta baixa de l'Ajuntament, al costat de l'ascensor, de 9.00 a 13.00 hores, dilluns, dimarts,dijous i divendres i de 9.00 a 16.00 hores els dimecres.

Les piles tenen components tòxics i molt perillosos per a la nostra salut i per al Medi Ambient. Ens podeu portar les piles usades al contenidor ubicat a la planta baixa de l'Ajuntament, al costat de l'ascensor, de 9.00 a 13.00 hores, dilluns, dimarts,dijous i divendres i de 9.00 a 16.00 hores els dimecres.

Servei de recollida de deixalleria per a particulars i petit comerç .Horaris: de dilluns a dissabte de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 19:00 hores. Ofereixen servei a domicili. Telefon de contacte: 973 314 079. Residus que hi podeu dipositar: Runes i terres, fusta, voluminosos, cables elèctrics, restes de poda, pneumàtics, frigorífics, paper i cartró, ferralla electrònica, piles, bareteries, olis vegetals, envasos, làmpades fluorescents, olis minerals usats, vidre, vidre pla, tèxtil, dissolvents, pintures i vernissos, ferralla, recollida de CD i DVS, cartutxos de tinta, restes de PVC, palets fusta, caixes de plàstic, fitosanitaris. Per a més informació cliqueu al link següent.